533 130 140 | sklep@mleczek.pl
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
Strefy
PL / zł
Husqvarna Automower Husqvarna Automower Husqvarna Automower Husqvarna Automower

Polityka prywatności - Mleczek Husqvarna

Polityka Prywatności w serwisie internetowym www.moto-mleczek.pl

Informacje ogólne.

 

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przezUżytkowników  w  związku  z  korzystaniem  przez  nich  ze  strony  internetowej  dostępnej  pod  adresem www.moto-mleczek.pl.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury które majązapobiec  naruszeniu  bezpieczeństwa  danych  osobowych.  Obowiązujące  procedury  są  zgodne  zobowiązującym  prawem,  w  szczególności  z:
  a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnegoprzepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE,
  b) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
  c) Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 3. Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika,oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych wcelu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie Należy sprawdzić aktualność wydania dokumentu. Wersja drukowana posiada status kopii nienadzorowanej.Data wydruku 9 grudnia 2019.Strona 4 z 6 jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następującysposób:
  a)  poprzez  dobrowolnie  wprowadzone  w  formularzach  dostępnych  w  serwisie  informacje,  tjnp.  imię,nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;.
  b) poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu:– adres IP – każdy komputer podłączony do sieci internet ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP i na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,–  pliki  cookies  –  tzw.  „ciasteczka”  –  czyli  pliki  tekstowe  tworzone  i  przechowywane  na  komputerzeużytkownika podczas odwiedzania strony internetowej);.,– informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądaniestrony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia(np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego,
  c) serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 5. Dane zbierane w punkcie 4 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub doidentyfikacji użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.
 6. Dane podane nam w formularzu kontaktowym, w przesłanej nam wiadomości e-mail są przetwarzanewyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego.
 7. Dane  osobowe  użytkowników  pozostawione  w  naszym  serwisie  nie  zostaną  udostępnione  osobomtrzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Do danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym lub przesłanych nam w wiadomości e-mailprzysługuje  wgląd  osobie  fizycznej,  która  je  tam  umieściła.  Osoba  ta  ma  również  prawo  do  dostępu  doswoich  danych,  prawo  do  ich  sprostowania,  prawo  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,prawo  do  przenoszenia  danych,  wniesienie  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  oraz  cofnięcia  zgody  naprzetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Szczegółowy zakres uprawnieńUżytkownika podany został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologiiinternetowej,  ewentualne  zmiany  prawa  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych  oraz  rozwój  naszegoserwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W  serwisie  mogą  pojawiać  się  linki  do  innych  stron  internetowych,  zwłaszcza  w  artykułach,wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowaneprzez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, zktórymi zalecamy się zapoznać.


Informacja o plikach cookies
 

 1. Serwis  korzysta  z  plików  cookies  (tzw.  „ciasteczka”),  które  stanowią  dane  informatyczne,  wszczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu iprzeznaczone  są  do  korzystania  ze  stron  internetowych  Serwisu.  Cookies  zazwyczaj  zawierają  nazwęstrony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies orazuzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.moto-mleczek.pl.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stroninternetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdejpodstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c)   określania   profilu   użytkownika   w   celu   wyświetlania   mu   dopasowanych   materiałów   w   sieciachreklamowych,  w  szczególności  sieci  Google.
  d) Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są wurządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączeniaoprogramowania  (przeglądarki  internetowej).  „Stałe”  pliki  cookies  przechowywane  są  w  urządzeniukońcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięciaprzez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślniedopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisumogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plikówcookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na tentemat  zawiera  pomoc  lub  dokumentacja  przeglądarki  internetowej.  Ograniczenia  stosowania  plikówcookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą byćrównież  przez  współpracujących  z  operatorem  Serwisu  reklamodawców  oraz  partnerów.  Zalecamyprzeczytanie  polityki  ochrony  prywatności  tych  firm,  aby  poznać  zasady  korzystania  z  plików  cookiewykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą byćwykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanychdo sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżcenawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjachużytkownika  gromadzonych  przez  sieć  reklamową  Google  użytkownik  może  przeglądać  i  edytowaćinformacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt poprzez nasząstronę WWW.
Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe